Сарадња са родитељима

Дани отворених врата

Разред Разредни Старешина Дан Време (од - до)
I-1 Драгана Димитријевић
I-2 Биљана Иванчевић
II-1 Вијолета Јанићијевић
II-2 Драган Димитријевић
III-1 Горан Живић
III-2 Сузана Бошкоћевић
III-3 Срђан Симић
IV-1 Зоран Васић
IV-2 Иван Максимовић
IV-3 Жељко Јовић