Сарадња са родитељима

Дани отворених врата

Разред Разредни Старешина Дан Време (од - до)
I-1 Вијолета Јанићијевић
I-2 Драган Димитријевић
II-1 Горан Живић
II-2 Тања Миладиновић
II-3 Срђан Симић
III-1 Зоран Васић
III-2 Иван Максимовић
III-3 Жељко Јовић
IV-1 Милош Васић
IV-2 Мирјана Петковић
IV-3 Предраг Марковић