Разредне старешине

Јанићијевић Вијолета

Дипломирани професор српске књижевности и језика

Разредни старешина одељења I/1

Димитријевић Драган

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења I/2

Миладиновић Тања

Дипломирани психолог

Разредни старешина одељења II/1

Живић Горан

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења II/2

Симић Срђан

Дипломирани професор физичке културе

Разредни старешина одељења II/3

Васић Зоран

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења III/1

Максимовић Иван

Дипломирани професор српске крижевности и језика

Разредни старешина одељења III/2

Јовић Жељко

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења III/3

Васић Милош

Мастер Англиста

Разредни старешина одељења IV/1

Петковић Мирјана

Дипломирани професор српске књижевности и језика

Разредни старешина одељења IV/2

Марковић Предраг

Дипломирани професор физичке културе

Разредни старешина одељења IV/3