Разредне старешине

Димитријевић Драгана

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења I/1

Иванчевић Биљана

Дипломирани професор енглеског језика и књижевности

Разредни старешина одељења I/2

Јанићијевић Вијолета

Дипломирани професор српске књижевности и језика

Разредни старешина одељења II/1

Димитријевић Драган

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења II/2

Бошкоћевић Сузана

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења III/1

Живић Горан

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења III/2

Симић Срђан

Дипломирани професор физичке културе

Разредни старешина одељења III/3

Васић Зоран

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења IV/1

Максимовић Иван

Дипломирани професор српске крижевности и језика

Разредни старешина одељења IV/2

Јовић Жељко

Дипломирани инжењер електротехнике

Разредни старешина одељења IV/3